Privacyverklaring

Bij Parket-Schuren.com staat uw privacy hoog in het vaandel. Om u goed van dienst te kunnen zijn is het in sommige gevallen benodigd dat we gegevens opslaan, we slaan echter geen overbodige gegevens op en we zorgen ervoor dat ze beveiligd zijn.

Over ons

Wij zijn Parket-Schuren.com, gevestigd aan Smederijstraat 2, 4814DB te Breda en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder registratienummer 80060099. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Parket-Schuren.com verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten die wij leveren hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@parket-schuren.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Parket-Schuren.com verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Versturen van onze digitale nieuwsbrief. Wij sturen uitsluitend een nieuwsbrief wanneer u hierom hebt gevraagd.
 • Parket-Schuren.com analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Parket-Schuren.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we gegevens bewaren

Parket-Schuren.com zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na beëindiging van het contract. Na het verstrijken van deze termijn wordt deze data geanonimiseerd.

Delen met anderen

Parket-Schuren.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Parket-Schuren.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Parket-Schuren.com gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies van derden

Parket-Schuren.com maakt ook gebruik van diensten van enkele reclamepartners. Hierdoor kan het aanbod mogelijk interessanter voor u worden door gebruik van advertenties die op uw online surfgedrag wordt afgestemd. Dit komt doordat de reclamepartners zogenaamde remarketing of retargeting cookies op uw PC, laptop, tablet smartphone plaatst. Hiervoor dient u wel uitdrukkelijk toestemming te geven aan de betreffende reclamepartner. Indien de reclamepartner uw uitdrukkelijke toestemming niet heeft, kunt u om verwijdering van de cookies verzoeken.

Remarketing

Als u onze website bezoekt, wordt door middel van retargeting/remarketing vastgelegd voor welke delen van de website u interesse toont. Uw surfgedrag en de hiermee verkregen gegevens kunnen door onze reclamepartners worden gebruikt om voor u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Gepersonaliseerde advertenties hebben volgens Parket-Schuren.com een meerwaarde. Weergave hiervan gebeurt op basis van eerder door u browser opgeslagen cookies.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Indien u uzelf voor remarketing/retargeting doeleinden wenst af te melden voor cookies van derden, waar deze privacyverklaring van Parket-Schuren.com geen betrekking op heeft, verwijzen wij u door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative (NAI). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het NAI. Parket-Schuren.com wijst u er wel op dat indien u uw cookie-instellingen van de browser al heeft ingesteld op het niet toelaten van de zogenaamde third-party-cookies (cookies van derden), de opt-out tool een foutmelding zal geven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@parket-schuren.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Parket-Schuren.com zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Parket-Schuren.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@parket-schuren.com. Parket-Schuren.com heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt je u aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.